ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Δημήτρης Ξυνάδας (Αγωνιστική)

Δημήτρης Διάφας (Αγωνιστική)

Χρήστος Κεχαγιάς (Προαγωνιστική & Ακαδημία)

Μάριος Τσιτσέλης (Προαγωνιστική & Ακαδημία)

Γιώργος Δούρβας (Προαγωνιστική & Μικρή Πισίνα)

Σπύρος Διάφας (Ακαδημία και Μικρή Πισίνα)

Σταύρος Μαυρόπουλος (Μικρή Πισίνα)

Γιώργος Παρασκευάς (Μικρή πισίνα)

Σάββας Αραμπατζίδης (Πόλο)