ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο Κολυμβητικής Ενωσης Κοζάνης (εκλογές 3-6-2015)

Θητεία τρέχοντος Δ.Σ.: Ιούνιος 2015 έως Ιούνιος 2018 (τριετής θητεία).